Thumbnail

W trakcie pożaru, przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachach budynku. Użyty jest do tego napęd elektryczny. Przez otwory oddymiające, na zewnątrz budynku wydostają się trujące gazy, dym i gorące powietrze. W ten sposób drogi ewakuacyjne spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. System wyzwolony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala. Aby polepszyć naturalny ciąg, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi bardzo duże znaczenie ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (np. okien napowietrzających). Elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca mogą również służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.