Thumbnail

Testy szczelności pomieszczeń wentylatorem drzwiowym Gaszenie pożarów za pomocą stałych urządzeń gaśniczych wymaga zapewnienia szczelności pomieszczenia i utrzymania stężenia gaszącego na poziomie około 10 minut (czas utrzymania stężenia zależy od kubatury pomieszczenia). Uszczelnienia pomieszczeń chronionych należy wykonać odpowiednimi preparatami ogniochronnymi które posiadają odpowiednie aprobaty i certyfikaty. W przeszłości sposobem na sprawdzenie szczelności pomieszczenia i czasu utrzymania się stężenia było wyładowanie środka gaśniczego i zmierzenie stężenia za pomocą specjalnych mierników. Cała operacja była mało opłacalna bo najbardziej cenotwórczym czynnikiem w całej instalacji gaśniczej jest zazwyczaj właśnie środek gaśniczy, a jeśli pomieszczenie nie spełniało wymagań test należało powtórzyć. Obecnie testy szczelności wykonuje się za pomocą wentylatora drzwiowego. Wykonanie testu szczelności (integrity test) wymagane jest jako część procedur testowych dla wszystkich czystych środków gaśniczych włącznie z halocarbonami i gazami obojętnymi. Wymagania takie stawiają międzynarodowe normy, takie jak: NFPA 2001 oraz ISO 14520. Kompleksowy test oraz obliczenia zgodne z procedurą, pozwalają określić czas utrzymania stężenia środka gaśniczego, jeśli nastąpi jego wyzwolenie. Środki gaśnicze, jako cięższe od powietrza, tworzą po wyładowaniu opadającą w czasie powierzchnię. Prędkość opadania zależna jest od szczelności pomieszczenia. Powierzchnia ta jest wyznacznikiem właściwego stężenia zdolnego zapobiec ponownemu powstaniu pożaru. Przy niskich pomieszczeniach z elementami wyposażenia przekraczającymi 75% wysokości pomieszczenia, wskazane jest, a niekiedy niezbędne, zastosowanie wymuszonego obiegu powietrza zapewniającego mieszanie środka gaśniczego po wyładowaniu. Przy wymuszonym mieszaniu środka gaśniczego, stężenie pozostaje jednakowe w całym pomieszczeniu, a czas utrzymania stężenia mierzony jest do spadku stężenia poniżej minimalnego gaszącego (stężenie to określa projektant). Standardowy test polega na pomiarze przepływu powietrza przez wentylator, przy jednoczesnym pomiarze nadciśnienia oraz podciśnienia panującego w pomieszczeniu.    

Thumbnail

   Doboru przepływu powietrza przez wentylator dokonuje się za pomocą regulacji powierzchni przepływu powietrza przez wentylator. Dobór odpowiedniego przepływu jest niezwykle ważny, aby otrzymać prawidłowe wyniki pomiarów i obliczeń. Program komputerowy przelicza zmierzone wartości na całkowity rozmiar otworów w pomieszczeniu (podłoga, ściany, sufit), a następnie oblicza czas zalegania środka gaśniczego do określonej wysokości w określonym czasie.W standardowym teście przewidziane jest najbardziej niekorzystne ułożenie otworów (50% część górna, 50% część dolna pomieszczenia), jeśli więc pomieszczenie nie przejdzie testu, a uszczelnianie pomieszczeń niewiele pomaga, istnieje możliwość przeprowadzenia pomiaru nieszczelności w dolnej części pomieszczenia (z użyciem drugiego wentylatora lub taśmy maskującej nieszczelności). Zaletą systemu wentylatora drzwiowego wraz z oprogramowaniem komputerowym jest możliwość sprawdzenia poprawności wykonanych pomiarów (sprzętu i operatora). Sprawdzenia dokonuje się za pomocą serii dwóch testów, z czego w jednym wprowadza się dodatkowy otwór o znanej powierzchni. Błąd pomiaru nie może być większy niż 15%. Wykonanie testu szczelności pomieszczenia za pomocą wentylatora drzwiowego pozwala również określić na podstawie wyników powstające przy wyładowaniu środka gaśniczego nadciśnienie/podciśnienie, a co za tym idzie czy należy zastosować odciążenie pomieszczenia